De actie uitwerken

Het thema

Elk jaar wordt nationaal een thema uitgekozen waarrond we werken op de Dag van de jeugdbeweging. We kiezen hier steeds voor een specifiek kenmerk van de jeugdbeweging met als doel om aan de bredere gemeenschap te tonen wat een jeugdbeweging inhoudt. In 2016 is dat “Dag van de Jeugdbeweging doet het!”.

We zijn ervan overtuigd dat dat thema mogelijkheden biedt voor creatieve en speelse acties zoals je die bij uitstek bij de jeugdbeweging vindt!

Brainstorm

  • Laat iedereen in een eerste brainstorm zo wild en vrij denken als hij/zij zelf wilt. Probeer gekke ideeën niet meteen af te schieten. Wie weet kan je de zotste ideeën op een of andere manier wel vereenvoudigen en zo tot een knallende actie komen.
  • Probeer aan het einde van de eerste brainstorm de leukste ideeën over te houden en deze wat verder uit te werken. Bekijk wat jullie haalbaar vinden en welke voor- en nadelen jullie meteen zien bij de verschillende ideeën.

Actie verder uitwerken

  • Zorg ervoor dat de taken goed afgebakend zijn en dat duidelijk is wie welke taken voor zijn/haar rekening neemt.
  • Maak na elke vergadering een ‘to do’-lijstje zodat iedereen weet wat hen te doen staat en volg de uitvoering hier van op.
  • Probeer elkaar ook te helpen als bepaalde zaken voor iemand niet meer haalbaar lijken. Zorg dus steeds voor een terugkoppeling.
  • Verdeel de verschillende hoofdtaken onder de leden van de werkgroep en deel deze hoofdtaken ook eens in in verschillende deeltaken, zodat het concreter wordt. Bijvoorbeeld: voor de verantwoordelijke voor ‘sponsoring’ wordt een lijstje opgesteld met de verschillende deeltaken (sponsordossier opstellen, lijst met mogelijke sponsors opstellen, contacteren sponsors …).
  • Maak ook een duidelijke planning en zorg dat de uiterste deadline steeds duidelijk gecommuniceerd wordt. Want als één bepaalde taak uit het oog verloren wordt, komen andere taken al snel in het gedrang. Vaak zijn alle elementen zodanig met elkaar verweven dat het ene klaar moet zijn vooraleer je met het volgende aan de slag kan. Deze planning van taken kan je op een tijdlijn plaatsen, zodat de samenhang voor iedereen visueel duidelijk wordt.