Een positieve actie

Het is al meermaals herhaald dat we jeugdbewegingen op die dag (en ook alle andere dagen) in een positief daglicht willen stellen. We willen dus zeker rond een aantal thema’s ook enkele bedenkingen meegeven om er écht een positieve actie van te maken.

Afvalbeleid

We doen met z’n allen ons best om zo weinig mogelijk afval te produceren op een dag als deze. Daarom willen we jullie vragen om bewust om te gaan met de afvalberg die we toch creëren. Het spreekt voor zich dat we de pleinen waar onze acties plaats vinden achteraf terug net en afvalvrij achter laten.

Beperk afval!

 • Koop producten met zo weinig mogelijk verpakking.
 • Gebruik herbruikbare in plaats van wegwerpbekers
 • Zoek een (bio)boer in de buurt voor bijvoorbeeld melk/yoghurt/fruit/eieren: dat kan via fermweb en de biogenietengids.
 • Koop aan in grote hoeveelheden, zodat er minder verpakking is.

Sorteer en ruim op

 • Voorzie voldoende vuilnisbakken! Vraag na bij de gemeente. Ook bij sommige afvalintercommunales kan je afvaleilanden uitlenen. Via interafval.be vind je onder ‘onze leden’ welke intercommunale in jouw buurt actief is. Verspreid vuilnisbakken en -zakken voldoende zichtbaar over het terrein zodat deelnemers hun afval kwijt kunnen.
 • Haal producten voor het uitdelen uit de verpakking.
 • Neem de opkuis zeker op in je takenverdeling! Voorzie voldoende vrijwilligers om daarbij te helpen.

Sensibiliseer!

 • Vraag deelnemers om niet te flyeren voor allerhande feestjes en activiteiten. Je kunt ze eventueel een alternatief aanbieden, zoals een grote kalender, affichewand ...
 • Laat enkele ‘menselijke stofzuigers’ het terrein afschuimen: zij kunnen al tijdens de actie afval verzamelen én mensen aanspreken over dit thema.

Alcoholbeleid

Om problemen op jouw actie voor Dag  van de Jeugdbeweging te vermijden, maak je best goede afspraken rond alcohol en drugs. Bovendien is het belangrijk dat je nadenkt over welke implicaties het gebruik van alcohol heeft op het imago van de jeugdbewegingen. Een slecht imago kan niet alleen je eigen vereniging schaden, op de Dag van de Jeugdbeweging schaadt je daarmee alle jeugdbewegingen. Slechts één voorval is voldoende om het vertrouwen van buren, ouders of potentiële leden te verliezen. Het duurt vaak een hele tijd vooraleer dat vertrouwen weer is opgelapt. Ga dus op een verantwoordelijke manier om met alcohol.
Alcohol is niet op zijn plaats tijdens ontbijtacties of andere activiteiten doorheen de dag. Op de nacht van de jeugdbeweging kan wel een pintje thuishoren.
Om ervoor te zorgen dat deelnemers op de actie geen alcohol drinken kan je o.a. volgende maatregelen nemen:
-          Voorzie gratis water
-          Voorzie een lekker alternatief dat goed bij je actie past (bv koffie op een ontbijtactie of een frisse mocktail bij een namiddagoptreden)
-          Stel enkele ‘alcoholbuddy’s’ aan die mensen aanspreken die tijdens het evenement toch alcohol nuttigen.
-          Communiceer je afspraken naar de deelnemers
-          Vraag omliggende cafés en buurtwinkels om op de Dag van de Jeugdbeweging geen speciale acties te organiseren die gelinkt zijn aan alcohol.
-          Betrek de jeugddienst of het gemeentebestuur. Zij kunnen helpen om het alcoholgebruik beperkt te houden.
 
Voor avondactiviteiten kan je nog extra maatregelen nemen:
-          Maak alcoholvrije dranken goedkoper dan alcoholische dranken
-          Respecteer de leeftijdsgrenzen, werk bijvoorbeeld met een bandjessysteem
-          Voorzie veilige vervoersmogelijkheden voor de deelnemers, bijvoorbeeld een extra busdienst
-          Stel een barbriefing op voor barmedewerkers.
-          Maak werk van een positief fuifklimaat en schrijf je in voor Feestwijzer (http://www.vad.be/materialen/detail/feest-wijzer)
 
Wil je meer tips over hoe je verantwoord kan omgaan met alcohol? Neem dan contact op met het CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs in jouw buurt. Contactgegevens op www.drugsinbeweging.be/contact.

Respect voor de omgeving

 • Beperk de overlast voor omwonenden. Let er zeker bij een ontbijtactie op om de muziek niet te vroeg op te zetten. Ontleen eventueel een decibelmeter.
 • Als je van plan bent om een actie te organiseren, zorg dan dat de omwonenden hiervan op de hoogte zijn. Op deze manier komen ze misschien minder snel met klachten van overlast. Buren zijn graag op de hoogte als er iets te gebeuren staat en zij er mogelijk last van kunnen ondervinden. Plaats een aankondiging in de plaatselijke krant of op de infopanelen in de buurt. Post enkele dagen voor het evenement eventueel een briefje in de brievenbussen van de omwonenden.
 • Als je een actie organiseert, zorg ervoor dat de omwonenden de mogelijkheid hebben om via jullie hekken aan te vragen zodat niet heel hun oprit geblokkeerd wordt door auto’s en fietsen. Dat kan je meestal via de gemeente regelen.

Afspraken met scholen in de buurt

 • Er zijn heel wat scholen waar acties worden georganiseerd. Kijk of een samenwerking mogelijk is en waar jullie elkaar kunnen helpen om deze dag nog vlotter te laten verlopen.
 • Leerkrachten kunnen jullie ook hulp bieden om kinderen en jongeren veilig te begeleiden naar de plaats van de actie.
 • Ga dus tijdig met hen in gesprek en bekijk welke mogelijkheden er zijn.

Vermijd spijbelgedrag

Een ontbijtactie van Dag van de Jeugdbeweging is soms gewild of ongewild een reden waardoor leerlingen te laat op school komen.

De ontbijtactie is een gezamenlijk moment om de dag te starten en van daaruit in uniform naar school of werk te gaan. We rekenen er dan ook op dat leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat ze tijdig op school zijn. Omdat dat niet altijd vanzelfsprekend is, vinden we het belangrijk dat je als organisatie ook probeert daaraan je steentje bij te dragen! Ga in overleg met de scholen in de buurt. Hieronder geven we alvast enkele mogelijke acties, voor jullie als organisatie én voor de school.

De organisatoren van de actie kunnen een steentje bijdragen door:

 • Ervoor te zorgen dat -18-jarigen vlot van ontbijt bediend worden. Voorzie eventueel een “snelle rij” voor leerlingen tot 8.15u.
 • Rond 8u à 8.15u (naargelang de afstand) (door de micro) af te roepen dat we verwachten van de scholieren dat ze tijdig naar school vertrekken.
 • Een spel voor scholieren te organiseren tussen 7 en 8u.
 • Vooraf in de communicatie te vermelden dat we verwachten van scholieren dat ze op tijd naar school vertrekken.
 • Leiding te vragen hun leden erop aan te spreken als ze te lang blijven hangen.

Scholen kunnen het spijbelen tegengaan door:

 • De dag voordien de leerlingen eraan te herinneren dat de Dag van de Jeugdbeweging geen uitvlucht is om te laat te komen.
 • Leerlingen en leerkrachten te laten afspreken op de actie. Na een lekker ontbijtje kan er dan in groep naar de school worden gegaan.
 • Een actie te organiseren in de school. Sommige scholen laten de organiserende leerlingen overnachten op school zodat zij alles kunnen klaarzetten voor hun medeleerlingen.
 • Vooraf een brief te sturen dat die dag de school later zal beginnen.