Sponsoring Do's en Don'ts

Vanuit de nationale koepels hanteren we voor sponsoring van de Dag van de Jeugdbeweging een aantal principes, die we graag terugzien in de verschillende acties.

Onder sponsoring verstaan we, enerzijds, sponsoring in natura (het leveren van goederen of diensten, het ter beschikking stellen van materiaal) en, anderzijds, een financiële sponsoring waarbij de middelen kunnen worden aangewend voor een product dat onmisbaar is voor een initiatief.

 

Sponsoring is niet per definitie iets waar we afkerig van zijn, het helpt ons om onze werking uit te bouwen en om te gaan met het succes van het evenement. We willen ons er wel voor hoeden om blind mee op de kar van sponsoring te springen. Dag van de Jeugdbeweging is een samenwerkingsverband van acht jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen. Bij jeugdbewegingen staat het pedagogisch project voor kinderen en jongeren centraal. Dat heeft als consequentie dat samenwerkingsverbanden verenigbaar moeten zijn met onze doelgroep, m.n. minderjarigen. Gezien ons pedagogisch project willen we ons in de eerste plaats ook steeds inventief en creatief organiseren en pas in tweede instantie terugvallen op sponsoring.

Deze tekst kan onmogelijk een opsomming zijn van alles wat kan en niet kan, het gezond verstand blijft dan ook altijd primeren bij de keuze van een sponsor. Er is ruimte om in overleg te gaan met een leverancier. Bij twijfel primeert echter steeds de voorzichtigheid.

Bij de keuze van een sponsor zijn er drie vragen die een positief antwoord dienen te krijgen alvorens we toezeggen:

  1. In geval van sponsoring in natura: zouden we dit ook overwegen moest het niet gesponsord worden/zou dit product bij betaling ook een optie zijn?
    In geval van financiële sponsoring: zouden we met deze partner ook op een andere wijze samenwerken, moest het niet om financiële sponsoring gaan? 
  2. Past hetgeen we als return aanbieden binnen het initiatief dat we opzetten?
  3. Is de return (zichtbaarheid of andere) in verhouding met de sponsoring?

Wil je sponsoring aanvragen? Dan hebben wij een voorbeeldbrief voor je uitgewerkt.

Tips en tricks voor sponsoring te zoeken én vinden

  • Lokale handelaars zullen sneller geneigd zijn je te sponsoren dan filialen van grote bedrijven.
  • Is er iemand van je jeugdbewegingsgenoten die familie of vrienden hebben met een zaak?
  • Naar welke zaken gaan jullie met je jeugdbeweging voor je materiaal en kennen je dus goed?
  • Een face-to-face aanpak werkt vaak een pak beter dan gewoon je brief in de bus steken. Als je langs gaat, neem dan zeker een brief mee die je kan achterlaten met alle informatie en je gegevens.