Tijdstip

Een dag telt 24 uren, en deze kan je allemaal benutten voor het uitvoeren van je actie. Ongeacht welk tijdstip je kiest, wanneer je een activiteit plant tussen 00u00 en 23u59, dan is het een actie voor Dag van de jeugdbeweging.

Het meest geschikte moment voor jouw actie hangt af van verschillende factoren:

  • Wanneer zijn je medewerkers beschikbaar? Moet iedereen die dag op school of werk zijn, dan plan je je activiteit het beste na of voor de school- of kantooruren. Want zonder medewerkers kan je het al helemaal vergeten.
  • Stel dezelfde vraag over je doelpubliek. Richt je je actie op schoolgaande jeugd, hou dan rekening met de schooluren van de scholen in de buurt. 
  • Hou ook de activiteiten in omliggende gemeenten in de gaten. Wordt er nog iets georganiseerd door een andere organisatie? Zoek uit wat en wanneer het is. Misschien zit er wel een samenwerkingsverband in. Maar elkaar beconcurreren door op het zelfde tijdstip iets te organiseren is geen goed idee.